Dünya Gazetesi - Şefik Ergönül
14.11.2017

İleri teknoloji ve ihracat

Geçtiğimiz hafta “ Teknoloji Transferini Hızlandırma-Türkiye Projesi (TTH)" için yapılan bir toplantıya katıldık. Arkadaşımız Didem Eryar Ünlü, 8 Kasım günü konuyu genel çerçevede haber yapmıştı. Bizim bakış açımız ise bu çalışmaların ihracat yönelik çalışmaları yönünde olacak.

TTH Türkiye Projesi kapsamında kurulan iki yatırım şirketi, DCP Diffusion Capital Partners ve ACT Venture Partners şirketleri, 23 şirkete 50 milyon euro üzeri yatırım yapmışlar. Yapılan bu yatırımlar için öngörülen kıstaslar arasında bizim en dikkatimizi çeken nokta yatırım yapılan şirketlerin ürünlerinin, uluslararası piyasalarda tutunma gücüne sahip olup olamayacaklarına bakılması oldu. “Eğer uluslararası pazarlarda tutunabilme imkânları varsa, iç piyasada doğal olarak tutunurlar" düşüncesi önemli bir kıstas. Daha önce de bu projeden söz etmiş ve farklı şirketlerin çalışmalarını gündeme almıştık. Bu toplantıda dikkatimizi çeken farklı konulardaki bazı şirketlerin faaliyetlerinden de bugün söz etmek isteriz.

Önceliğimiz, çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek, çevreye zararlı olan atıkların faydalı girdilere dönüştürülmesini sağlayan bir çalışmada. Dünyanın en büyük altıncı çevre kirleticisi olarak nitelenen atık “Kâğıt Çamuru" verimli bir girdiye dönüştürülmüş. Episome Biotech firması bu kâğıt çamurunu, alternatif enerji kaynağına dönüştürerek “Biyogaz" üretiminde kullanıyor. Şu an itibariyle de yurt dışı satışları gündemde.

Bir diğer atık değerlendirme konusu da BioCapSol firması tarafından endüstriyel domates atıklarından elde edilen gıda renklendiricisi. Bugün gübre veya hayvan yemi olarak değerlendirilen domates salçası fabrikalarının atıklarından, sağlıklı gıda boyaları elde ediyorlar. Atığın değerinin de tavana sıçratarak Türk ihraç ürünleri ortalaması ile kıyas kabul etmeyecek bir seviyeye taşıyorlar.

BMT BAPS firması da küçük eklem kırıkların onarılmasında kullanılan vida, plaka ve pinleri, biyobozunur olarak üretmekte ve bunlar bir süre sonra vücut tarafından absorbe edilmekte. Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya da ihracat yapmaktalar. Bir başka ilginç tıp teknoloji firması da RS Research. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, doğrudan tümörü hedefleyen ilaç taşıyıcısını geliştiriyorlar. Kemoterapide kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltmayı amaçlayan bu çalışmanın önemi büyük.

Bilişim teknolojilerine baktığımızda Ambeent firmasının geliştirdiği 5G iletişim ağlarını, kablosuz (Wi-Fi) ağlarla bütünleştiren teknolojisi çok ilginç. Üstelik bu konuda dünyada tekel olmak gibi yüksek hedefleri ve iddiaları da var. Atarlabs ise bir siber güvenlik robotu geliştirmiş. Yazılım robot olan bu ürün, insana gerek kalmadan siber saldırıların büyük bir dilimini göğüslüyor.

Gazetemizin İhracatın Yıldızları yarışmasında da ödül alan SBS BeeO firması da Anadolu arıcılarının propolisini ve balını katma değeri yüksek ürüne dönüştürerek ihraç ediyor. Diğer firmalar önemsiz mi asla değil amma yerimiz bu kadar.

Türkiye insanı güzel şeyler işler yapıyor, yeter ki üzerinde baskı olmasın.

Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/ileri-teknoloji-ve-ihracat/390579

Partners

Social Media

Subscribe to be informed